X Menu sluiten

Taal

Battery Safety Lab

In het Battery Safety Lab gaan we brandveiligheidstesten van batterijen en batterijopslagsystemen uitvoeren. Een absolute must middenin de energietransitie. We gaan tenslotte steeds meer gebruik maken van dit soort opslagsystemen, zoals een opslagaccu voor zonnepanelen of de buurtaccu waarbij de opgewekte energie centraal wordt opgeslagen. Veiligheid staat daarbij voorop. Het Battery Safety Lab is een samenwerking tussen de Twente Safety Campus en het bedrijf Det Norske Veritas (DNV). DNV is een wereldwijd opererend Noors classificatiebureau voor met name de energie, maritieme, olie- en gasindustrie. De Twente Safety Campus brengt haar kennis over brandveiligheid in en DNV haar expertise op het gebied van testen en certificeren van energievraagstukken. Deze kennis en expertise brengen we samen in een perfecte combinatie: het Battery Safety Lab.

Samenwerking met project Accumulate en MEET
De Twente Safety Campus werkt samen binnen een EFRO subsidie traject Project Accumulate met partners zoals de Universiteit Twente en marktpartijen. In het project Accumulate slaan verschillende partners de handen ineen om de veilige toepassing van batterijtechnologie te bevorderen. Ook in het MEET instituut wordt een enorme impuls gegeven aan batterijveiligheid. Ook hier ligt een direct relatie met onze partner Universiteit Twente. De ontwikkeling van het Battery Safety Lab sluit naadloos op deze ontwikkelingen aan.

[tekst gaat verder onder foto]

Type testen

Het Battery Safety Lab is een speciale testfaciliteit waar de veiligheid van batterijen en energieopslagsystemen en hun toepassing in de maritieme, netgekoppelde en automotive sector worden getest. Naast validatie en certificering van batterijsystemen die op de markt komen, worden ook brand propagatietesten uitgevoerd. Daarbij verzamelen we informatie hoe en waarom batterijsystemen falen en ontbranden. Je moet dan denken aan testen waarbij de batterijen bijvoorbeeld moedwillig in brand worden gezet of van grote hoogte vallen. Het gaat om uitgebreide testen voor geïntegreerde batterijsystemen in dagelijks praktijkgebruik.

De testervaringen- en resultaten gaan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe normen om de veiligheid van batterijopslagsystemen te verbeteren. Tegelijkertijd zal het de hulpdiensten helpen om nieuwe, verbeterde protocollen te ontwikkelen voor het omgaan met branden en andere incidenten als gevolg van defecten aan batterijsystemen.

Wil je meer weten over deze testen? Neem dan contact met ons op.

Battery Safety Lab

Artist impression

"Meer kennis op het gebied van batterijveiligheid is nodig."

David Bornebroek (directeur Twente Safety Campus)

"Deze samenwerking combineert onze kennis over (brand)veiligheid met de kennis en wereldwijde ervaring van DNV op het gebied van veiligheid en het certificeren en testen van batterijtechnologie. We zien dat batterijen steeds meer toegepast worden in consumentenelektronica, voertuigen en buurtbatterijen. Dat moet veilig gebeuren. En onze hulpverleners moeten veilig kunnen handelen bij incidenten waar batterijen bij betrokken zijn. Omdat er nog onvoldoende standaarden zijn en algemene kennis over brandveiligheid van batterijen nog beperkt is, is een testfaciliteit essentieel om onderzoek te doen. Doordat we dit nu samen met DNV gaan doen leveren we een concrete bijdrage aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken rondom batterijen. Hiermee dragen we bij aan de veiligheid van onze inwoners en onze hulpverleners. Niet alleen in Twente, maar ver daarbuiten. Ook past de samenwerking prima bij de ambitie van Twente als innovatieve regio."

Battery Safety Lab

Artist impression

"Samen met onze bestaande faciliteiten voor het testen van energieopslagcomponenten, zal het Battery Safety Lab een sleutelrol spelen bij het minimaliseren van risico's en het mogelijk maken van een veilige markttoegang voor energieopslagsystemen."

Prajeev Rasiah (Executive Vice President & Regional Manager Northern Europe van DNV's business area Energy Systems)

"Veilige batterijsystemen zijn essentieel voor een succesvolle overgang naar een schonere, koolstofarme energievoorziening en voor het halen van wereldwijde emissiedoelstellingen. Uit gesprekken met onze klanten is gebleken dat er veel onzekerheid is in de branche. Het nieuwe Battery Safety Lab combineert onze technologische kennis en ons trackrecord op het gebied van testen en certificeren met de uit de eerste hand expertise op het gebied van brandveiligheid van de Twente Safety Campus. In deze unieke samenwerking verzamelen we de benodigde data en informatie voor het valideren van mogelijke commerciële oplossingen. Samen met onze bestaande faciliteiten voor het testen van energieopslagcomponenten, zal het Battery Safety Lab een sleutelrol spelen bij het minimaliseren van risico's en het mogelijk maken van een veilige markttoegang voor energieopslagsystemen."

DNV en Twente Safety Campus ontwikkelen gezamenlijk het Battery Safety Lab.

Veilige testomgeving

Naar verwachting is het Battery Safety Lab in de loop van 2022 klaar voor gebruik. De locatie is al bekend, maar we moeten nog beginnen met bouwen. Wanneer we gaan testen komen er ook rookgassen vrij. Daarbij houden we uiteraard rekening met onze omgeving. We leggen een speciale installatie aan waarmee we de vrijgekomen gassen reduceren om te zorgen voor een veilige testomgeving.

Battery Safety Lab

Artist impression

Contact

Battery Safety Lab

Vliegveldstraat 100, Enschede
Telefoon: 088 - 256 79 99
E-mail: info@twentesafetycampus.nl