X Menu sluiten

Taal

Brandtesten met glas

De laatste jaren is er veel veranderd in het beveiligen van objecten. Deuren zijn vaak voorzien van drie- en vijfpuntssloten, ramen van diverse extra sloten en ruiten soms van dubbelglas, gelaagd glas, gelaagd dubbelglas of veiligheidsglas. Dit maakt het extra moeilijk om bij objecten toegang te krijgen als deuren en ramen op slot zitten.

Glas forceren

Het afgelopen jaar hebben we in ons oefenprogramma aandacht besteed aan het forceren van deuren. Het komende oefenseizoen willen we ook meer aandacht besteden aan glas. Hoe en waar je dat doet en met welke materialen je dat kan doen. Glas forceren brengt, zoals je begrijpt, de nodige risico’s met zich mee. We geven daarvoor in het oefenprogramma een handelingsperspectief mee hoe je glas zou kunnen breken als dit nodig is.

Brandproeven

Daarnaast hebben we afgelopen maand brandproeven gedaan om te kijken hoe de verschillende soorten glas zich bij brand gedragen. Dit hebben we gedaan in het brandonderzoeksgebouw op Troned. Deze resultaten worden weer meegenomen in het komende oefenseizoen.

Proef in detail

Om meer inzicht te krijgen bij welke temperatuur glas barst, zijn tijdens de brandproeven de temperaturen gemeten op en tussen de glazen ruiten. Glas barst ‘thermisch’ bij temperatuurverschillen. Bij deze testen barste het binnenblad van het dubbel glas bij een temperatuurverschil tussen de 44 en 64 graden °C. Het binnenblad van het tripelglas barste bij een iets hoger temperatuurverschil van 72 graden °C, terwijl het gelaagde glas bij 122 graden °C barste. Opvallend was dat de kunststoflaag tussen beide ruiten in ging pyrolyseren. Dit heeft mogelijk bijgedragen aan een groter temperatuurverschil. Het 30 minuten brandwerend glas – dat ook daadwerkelijk dertig minuten brand heeft tegengehouden – brak bij 72 graden °C. Alle andere ruiten zijn eerder ingeslagen om te voldoen aan de oefenvraag.