X Menu sluiten

Taal

Leerlingen waterbewust maken in Risk Factory Twente

In de Risk Factory Twente ervaren leerlingen in nagebootste praktijksituaties hoe om te gaan met onveilige situaties en hoe concreet te handelen. Leerlingen komen nu ook in aanraking met een drietal educatieve inrichtingen over water die gerealiseerd zijn door het Waterschap Vechtstromen. Met hun educatieprogramma hebben zij het doel om het waterbewustzijn bij leerlingen te vergroten. Het sluit daarmee prima aan op ons concept Risk Factory. De samenwerking werd op donderdag 30 september officieel bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Drietal educatieve inrichtingen
Tijdens het doorlopen van het programma in de Risk Factory komen de leerlingen met een drietal educatieve inrichtingen over water in aanraking. Er is daarbij gekozen voor verschillende thema’s die aansluiten bij de landelijke educatiestrategie van de unie van waterschappen en een thema dat past binnen de belevingswereld van de kinderen, namelijk: zuiveren, recreatie en klimaat.

Zelf ontdekken
‘Toen de kans voorbij kwam voor een samenwerking met de Risk Factory Twente grepen we dit met beide handen aan’, vertelt Laura Hammer van Waterschap Vechtstromen. ‘Het past goed bij ons educatieprogramma omdat wij jongeren waterbewust willen maken door zelf te ontdekken wat ze kunnen doen’. Stefan Mues, coördinator van de Risk Factory Twente, beaamt dit. ‘De inrichtingen van het waterschap zijn een mooie waardevolle aanvulling op ons concept’.

Ondertekening
De drietal inrichtingen zijn gerealiseerd door het waterschap. Ook levert het waterschap ieder jaar een financiële bijdrage aan de Risk Factory Twente. De bijbehorende afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd op donderdag 30 september ondertekend. Portefeuillehouder educatie van het Waterschap Vechtstromen, de heer van Agteren zette samen met de portefeuillehouder van de Twente Safety Campus, de heer Gerritsen, de handtekeningen op de overeenkomst.