X Menu sluiten

Taal

Proeftuinproject UIVER met dronetechnologie succesvol opgeleverd

Op dinsdag 26 oktober is het proeftuinproject UIVER afgerond met vier demonstraties van veiligheidssystemen door Brandweer Twente, Ambulance Oost, politie en RJ Safety & Security. Tijdens deze einddemonstraties is dronetechnologie toegepast bij een brand, een verkeersongeval, de bewaking van een bedrijventerrein en opsporing van gevaarlijke stoffen. Door de inzet van deze veiligheidssystemen krijgen de hulp- en veiligheidsdiensten een betere informatiepositie bij incidenten.

De experimentele veiligheidssystemen zijn de afgelopen jaren doorontwikkeld en getest. Hiervoor is drone-testfaciliteit gecreëerd op de Twente Safety Campus: een realistische en gecontroleerde omgeving gesitueerd op Technology Base. In deze proeftuin werken verschillende instanties aan veiligheidsvraagstukken.

Nieuwe dronetechnieken uitgebreid getest
‘Op dinsdag 26 oktober ronden we het proeftuinproject UIVER af’, vertelt projectleider Martijn Zagwijn. ‘We hebben in de afgelopen maanden ontzettend veel getest. Dit is noodzakelijk omdat we zonder uitvoerig testen van dronetechniek geen ontheffing krijgen om deze toe te passen in de markt. Dat testen was mogelijk door onze omgeving op de Twente Safety Campus waarbij een proeftuinomgeving voor automatische drones is ingericht met verschillende faciliteiten. Zoals een automatisch droneplatform, geënsceneerde meldkamerverbinding, bewakingscamera’s, bebouwde omgeving en een XTC-lab. Nu staan we aan de vooravond van de laatste stap: het daadwerkelijk toepassen van deze techniek door de eindgebruikers, de hulp- en veiligheidsdiensten. Ik ben er ontzettend trots op dat dit met alle samenwerkende instanties is gelukt en dat laten we zien door een presentatie van de vier veiligheidssystemen. We demonstreren het toepassen van dronetechniek bij een brand, verkeersongeval, bewaking van een bedrijventerrein en opsporing van gevaarlijke stoffen’.

Inzet vanaf Glanerbrug
“Samen met de huidige partners en andere belangstellenden blijven we testen in de proeftuinomgeving. De dronetechnologie staat tenslotte niet stil. Het uiteindelijke doel is om een dekkend netwerk van dronetechnologie te krijgen waarbij ook instanties als gemeenten en bijvoorbeeld Omgevingsdiensten aansluiten. De eerste stap wordt hiervoor de komende maanden gerealiseerd met de installatie van een automatisch droneplatform op de brandweerkazerne in Glanerbrug, waarmee deze dronetechnologie ook in het operationele veld van de brandweer wordt ingezet. Daarnaast zal het testen van nieuwe technologieën altijd noodzakelijk blijven en dat kan natuurlijk perfect in onze proeftuinomgeving”, aldus Martijn Zagwijn.

Partners
Binnen UIVER werken eindgebruikers, engineers en onderzoekers samen. RJ Safety & Security, Politie Oost Nederland, Brandweer Twente en Ambulance Oost zijn ingestapt als eindgebruikers. Dronetechnologie werkt met sensoren en ‘triggers’, een specialisme van Robor Electronics. Incaa Computers zorgt voor de ICT-voorzieningen en verbindingen. Tot slot zijn diverse experts van Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Drone Flight Company en Veiligheidsregio Twente betrokken bij dit project. In samenwerking met de partners hebben Technology Base en de Twente Safety Campus de drone-proeftuin op hun terrein ingericht.

Foto's: Eric Brinkhorst