X Menu sluiten

Taal

Nieuws

Twente Safety Campus

Luchthaven brandweer Schiphol traint op Troned

Zes weken lang traint luchthaven brandweer Schiphol op ons mooie Troned terrein.

Alle manschappen, bevelvoerders en Airport Fire Officers (AFO) oefenen verschillende scenario’s die op en/of rondom de luchthaven voor kunnen komen. Daarnaast worden er ook multidisciplinaire trainingen gedaan met de Koninklijke Marechaussee en de ambulance van Schiphol.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van Twente Airport. Daar wordt luchthaven brandweer Schiphol bijgeschoold in het rijden met de nieuwe Panther.

blog
Geplaatst op: 09-09-2019
Door: Twente Safety Campus

Fase 2 is twee weken uitgesteld

De uitvoering van fase 2 aan de N737 is met twee weken uitgesteld. De werkzaamheden beginnen nu op maandag 9 september 2019 en duren tot 13 oktober 2019. In eerdere berichtgeving staat vermeld dat de uitvoering begint op 26 augustus en zou duren tot 29 september. Het gaat om de werkzaamheden ter hoogte van de rotonde Technology Base en de kruising met de N342 ter hoogte van Hotel restaurant Frans op den Bult. De N737 is dan op beide locaties afgesloten.

De omleidingen voor het verkeer vanaf Frans op den Bult richting Enschede gaan via de N342, A1, N733 en omgekeerd. De omleiding vanuit Hengelo richting Enschede via de A1 en de A35 en omgekeerd. De extra reistijd bedraagt op dit gedeelte ongeveer 15 minuten.

blog
Geplaatst op: 24-07-2019
Door: Twente Safety Campus

Marktplaats New Energy

Op 20 en 21 juni stond de Twente Safety Campus in het teken van de 'Marktplaats New Energy'.


Tijdens deze marktplaats werden er diverse vormen van nieuwe energie(opslag) geshowd en werd er specifiek ingegaan op hoe de brandweer in geval van calamiteiten met de huidige kennis en inzichten kan optreden. Dat werd gedaan door middel van interactieve workshops over bestaande en nieuwe technische installaties in woningen, demonstraties van Virtual Reality Training, Smartview en rijsimulator, diverse informatieve stands en er kon een kijkje genomen worden in de nieuwste voertuigen.

Het was een geslaagde marktplaats die goed bezocht werd en zeker voor herhaling vatbaar is.

blog
Geplaatst op: 24-06-2019
Door: Twente Safety Campus

Internationaal brandonderzoek congres

Van 21 tot en met 23 mei vindt het internationale congres voor brandonderzoek plaats. Op 22 mei ontvangt de Twente Safety Campus De CTIF Fire investigation workgroup. Deze groep bestaat uit 24 mensen uit 13 verschillende landen. Sinds 2016 is er een jaarlijkse ontmoeting. Eerder was die in Hongarije en Tsjechië.

De dag begon met het welkomstwoord van Berczi Laszlo (President CTIF Fire Investigation Working Group) en Ronald Pellewever (Sectorhoofd Brandveiligheid, Brandweer Twente). Daarna hield elk land een korte pitch.

In de middag vonden er drie workshops plaats:

Workshop 1
Fire investigation
Een real-time workshop waarbij je kon ervaren hoe 3D brandonderzoek in zijn werking gaat
Dat gebeurd door middel van een 3D bril, maar ook door foto’s te maken met drones. Zo kan een plaats delict goed vastgelegd worden voor nader onderzoek.

Workshop 2
How to identify lessons learned/Burn to learn
Waar is brandonderzoek goed voor en wie heeft er wat aan? In deze workshop werd verteld hoe brandonderzoek bijdraagt aan de expertise van de brandweer. Er werd o.a. een brandproef gedaan om de theorie kracht bij te zetten en te laten zien hoe het werkt.

Workshop 3
How to remain competent
Op het Troned gedeelte van de Twente Safety Campus staat het brandonderzoek gebouw. Daar worden scenario’s gebrand waar Saxion studenten naderhand onderzoek doen naar de oorzaak.
Tijdens deze workshop wordt er uitleg gegeven over het brandonderzoek gebouw, hoe brandonderzoekers opgeleid worden en zijn er studenten bezig met onderzoeken.

Op deze manier hebben de buitenlandse brandonderzoekers goed kunnen proeven van hoe in Nederland het brandonderzoeken werkt. Het wekt leuke discussies op waardoor iedereen van elkaar kan leren. Dat is tenslotte het doel van dit congres.

blog
Geplaatst op: 22-05-2019
Door: Twente Safety Campus

Community of Practice (COP) Battery Packs

De energietransitie is in volle gang. Om voorbereid te zijn op de gevaren van de toekomst kwam de Community of Practice (COP) Battery Packs 30 april voor de vierde keer samen. Deze keer bij de Twente Safety campus, om verschillende onderwerpen, met name gericht op de gevaren van lithium ion batterijen te bespreken.

Sander Lepelaar van Veiligheidsregio Haaglanden vertelde over ‘Handreikingen buurtbatterijen en opslag Lithium-ion-accu’s’, Rob Overdijkink van FSE Support gaf toelichting over het document ‘Gebruik en opslag lithium batterijen’. Brand van een BMW werd besproken en tot slot besprak Brandweer Midden- en West-Brabant resultaten van een testdag TU/e met brandende lithium-ion-batterijen.

De diversiteit tussen de aanwezige partijen zoals onder andere de Brandweeracademie (IFV), autobedrijven, Rijkswaterstaat, DNV GL, Nen en RDW zorgde voor leuke en interessante discussies. Belangrijk voor de COP is, wat geven we onze brandweer collega’s mee. Afgesproken is om de leermomenten te delen, houd onze website in de gaten voor een update.

blog
Geplaatst op: 01-05-2019
Door:

'Snuffeldrone' detecteert gevaarlijke stoffen

Brandweer Twente heeft samen met Saxion University of Applied Sciences en Robor Electronics een 'snuffeldrone' ontwikkeld. Het sensorpakket dat onder deze drone hangt kan twintig verschillende gevaarlijke stoffen meten zoals aceton, zoutzuur, chloorgas en kooldioxide. Tijdens het twee jaar durende project is de 'snuffeldrone' veelvuldig in de praktijk getest op de Twente Safety Campus. De test- en kennis faciliteiten bieden hier voldoende ruimte voor. Op maandag 8 juli werd op de Twente Safety Campus het project afgerond met twee einddemonstraties. 

Het is de bedoeling dat de snuffeldrone straks op de markt komt voor alle brandweerkorpsen. Novel-T gaat op zoek naar een bedrijf, dat de snuffeldroom commercieel in de markt wil zetten.

Bekijk hi
er de video van de einddemonstratie

blog
Geplaatst op: 30-07-2019
Door: Twente Safety Campus

Project UIVER

Project UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response oftewel drones.
Drones worden, zowel particulier als zakelijk, steeds vaker ingezet. Met drones worden in dit project onbemande luchtvaartuigen bedoeld, ook wel ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV). Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden gestuurd of kan het zelfstandig vliegen volgens voorprogrammering. Ze bieden bovendien vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Het project heeft een Europese EFRO subsidie toegekend gekregen. Het is gericht op het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van een drietal experimentele, op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen met de inzet van drones. De drie scenario’s zijn: inbraak bedrijventerrein, groot verkeersongeval, vermiste personen (forensisch onderzoek).

Dit project is opgezet met de Twente Safety Campus (TSC), Brandweer Twente, politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en een aantal bedrijven die zich richten op dronetechnologie. Op de TSC zelf zullen verschillende faciliteiten ontwikkeld en beruikt worden voor het testen met drones!

blog
Geplaatst op: 11-07-2019
Door: Twente Safety Campus

Verkeersbelemmeringen van en naar de Twente Safety Campus

Vanaf 11 juni tot en met 29 september vinden werkzaamheden plaats aan de N737, oftewel de Vliegveldstraat van Deurningen naar Enschede. Om de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen zijn de werkzaamheden opgesplitst in verschillende fasen. Een overzicht hiervan lees je hieronder. Belangrijkste is dat de Twente Safety Campus bereikbaar blijft, maar dat de reistijd minimaal dertig minuten langer is. 

Fase 1 (week 24 t/m 31): vanaf dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 2 augustus
De onderstaande weggedeeltes zijn afgesloten:
• Vanaf rotonde Deurningen tot aan kruispunt ‘Frans op den Bult‘;
• Vanaf rotonde ‘Technology Base‘ richting Enschede;

Van en naar Enschede moet men omrijden via Lonneker en bij Oldenzaal-Zuid de A1 op
en dan bij Deurningen er weer af.

Fase 2 (week 35 t/m 39) : vanaf maandag 26 augustus tot en met  zondag 29 september
De onderstaande  weggedeeltes zijn afgesloten:
• Vanaf de rotonde ‘Technology Base’ richting Frans op den Bult;
• Vanaf kruispunt ‘Frans op den Bult’ richting rotonde ‘Technology Base’;

De N737 van en naar Enschede is nu weer open, dus de mensen die van of naar de A1 moeten
(of richting Hengelo/Oldenzaal), moeten nu via Enschede en dan via de UT/Hengelo
of Lonneker/Oldenzaal de A1 op.

Fase 3 (weekendwerk tussen week 35 & 39): vanaf maandag 26 augustus tot en met zondag
29 september
Is tijdens het weekend het  onderstaande weggedeelte afgesloten:
• Weggedeelte vanaf de afrit A1 richting kruising ‘Frans op den Bult’;

Als dit gedeelte tijdens de weekenden is afgesloten is het niet mogelijk om via deze zijde van en naar
Technology Base te rijden. Aanrijden kan dan via Enschede of afrit A1 Oldenzaal Zuid en dan richting
Lonneker: volg dan de borden Technology Base

P.S. Met de fiets/scooter/brommer is de Twente Safety Campus normaal bereikbaar!

Bekijk hier de tijdelijke routebeschrijving.

blog
Geplaatst op: 10-06-2019
Door: Twente Safety Campus

Eind demonstratie project ‘Next Level’: Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Op donderdag 9 mei vond de einddemonstratie van het project ‘Next Level’ plaatst. Dit project gaat over de ontwikkeling van een automatische drone als stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico's. De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders.

De Veiligheidsregio Twente, Brandweer Twente en de Twente Safety Campus hebben vanaf januari 2018 samen met partners als Saxion, politie, Ambulance Oost, Space 53, RJ Safety & Security en DEMCON de handen ineengeslagen om binnen het project Next Level een nieuw safety-en-securityconcept te ontwikkelen. Het combineren van de technologie achter sensoren en drones  moet het mogelijk maken om drones in bepaalde (risico)gebieden continu paraat te hebben staan en in te kunnen zetten als de situatie daarom vraagt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatische drone met docking station die zelfstandig - zonder piloot - taken uitvoert met behulp van sensoren en de meldkamer al in een vroeg stadium – tijdens het “aanvliegen” – essentiële informatie kan verstrekken.

Inzet automatische drone: hoe werkt het
De automatische drone staat in een gebied op een docking station. Een veiligheidssensor in dat gebied zorgt dat de drone een seintje geeft zodat hij geactiveerd wordt als er iets afwijkends plaatsvindt. De drone voert gelijk voorgeprogrammeerde taken uit en verzamelt direct informatie. Denk hierbij aan beelden over de situatie die worden gedeeld met de meldkamer. Hierdoor wordt de verificatietijd van een melding sterk verkort en first responders zijn beter voorbereid bij de inzet: we noemen dit intelligent verification and effective respons. Op deze manier weten de hulpverleners direct welke risico’s er zijn, welke inzet noodzakelijk is zodat de schade wordt beperkt.

De drone bestuurt zichzelf, maar kan elk moment worden overgenomen door de meldkamer of de first responders ter plaatse. Groot voordeel is dat hij eerder ter plaatse bij het incident is en kan dan al informatie doorgeven zoals bijvoorbeeld over eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en/of explosiegevaar.

Hoe verder? Project UIVER gestart
Het project ‘UIVER’ (Unmanned Intelligent Verification and Respons) is het vervolg op ‘Next Level’. In een speciaal daarvoor ontwikkelde ruimte bij de Twente Safety Campus, zullen realistische outdoor omstandigheden worden nagebootst, zodat het binnen ‘Next Level’ ontwikkelde proof of concept verder doorontwikkeld kan worden tot een weerbestendig en betrouwbaar product dat gereed is voor de markt.

Klik op onderstaande link om het eindresultaat van Project Next Level te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=V4LAZuqb9NE

blog
Geplaatst op: 10-05-2019
Door: Twente Safety Campus

TSC dé plek voor samenwerkingspartners

Dat de Twente Safety Campus de plek is voor samenwerkingspartners werd 16 april bewezen. Voor het Saxion zijn er twee scenario's gebrand die later onderzocht zullen worden door studenten van de opleiding forensisch onderzoek. Tijdens de brand kwam er behoorlijk wat rook vrij waardoor de snuffeldrone uitgeprobeerd kon worden en de landelijke stuurgroep van de nationale politie zag hoe dat in z'n werking ging.

Een leuk detail over de snuffeldrone (officiële titel RPAS meets fire fighting) is dat hij 14 gevaarlijke gassen realtime kan meten bij incidenen en daarmee een belangrijk verlengstuk zijn van onze AGS-ers. Deze drone hebben wij samen met Saxion en een dronebedrijf ontwikkelt.

Wilt u graag iets testen in samenwerking met andere bedrijven? Binnen de Twente Safety Campus zijn er heel veel mogelijkheden.
Voor meer informatie mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.

blog
Geplaatst op: 17-04-2019
Door:

Luchthaven brandweer Schiphol traint op Troned

Zes weken lang traint luchthaven brandweer Schiphol op ons mooie Troned terrein.

Alle manschappen, bevelvoerders en Airport Fire Officers (AFO) oefenen verschillende scenario’s die op en/of rondom de luchthaven voor kunnen komen. Daarnaast worden er ook multidisciplinaire trainingen gedaan met de Koninklijke Marechaussee en de ambulance van Schiphol.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van Twente Airport. Daar wordt luchthaven brandweer Schiphol bijgeschoold in het rijden met de nieuwe Panther.

blog
Geplaatst op: 09-09-2019
Door: Twente Safety Campus

'Snuffeldrone' detecteert gevaarlijke stoffen

Brandweer Twente heeft samen met Saxion University of Applied Sciences en Robor Electronics een 'snuffeldrone' ontwikkeld. Het sensorpakket dat onder deze drone hangt kan twintig verschillende gevaarlijke stoffen meten zoals aceton, zoutzuur, chloorgas en kooldioxide. Tijdens het twee jaar durende project is de 'snuffeldrone' veelvuldig in de praktijk getest op de Twente Safety Campus. De test- en kennis faciliteiten bieden hier voldoende ruimte voor. Op maandag 8 juli werd op de Twente Safety Campus het project afgerond met twee einddemonstraties. 

Het is de bedoeling dat de snuffeldrone straks op de markt komt voor alle brandweerkorpsen. Novel-T gaat op zoek naar een bedrijf, dat de snuffeldroom commercieel in de markt wil zetten.

Bekijk hi
er de video van de einddemonstratie

blog
Geplaatst op: 30-07-2019
Door: Twente Safety Campus

Fase 2 is twee weken uitgesteld

De uitvoering van fase 2 aan de N737 is met twee weken uitgesteld. De werkzaamheden beginnen nu op maandag 9 september 2019 en duren tot 13 oktober 2019. In eerdere berichtgeving staat vermeld dat de uitvoering begint op 26 augustus en zou duren tot 29 september. Het gaat om de werkzaamheden ter hoogte van de rotonde Technology Base en de kruising met de N342 ter hoogte van Hotel restaurant Frans op den Bult. De N737 is dan op beide locaties afgesloten.

De omleidingen voor het verkeer vanaf Frans op den Bult richting Enschede gaan via de N342, A1, N733 en omgekeerd. De omleiding vanuit Hengelo richting Enschede via de A1 en de A35 en omgekeerd. De extra reistijd bedraagt op dit gedeelte ongeveer 15 minuten.

blog
Geplaatst op: 24-07-2019
Door: Twente Safety Campus

Project UIVER

Project UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response oftewel drones.
Drones worden, zowel particulier als zakelijk, steeds vaker ingezet. Met drones worden in dit project onbemande luchtvaartuigen bedoeld, ook wel ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV). Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden gestuurd of kan het zelfstandig vliegen volgens voorprogrammering. Ze bieden bovendien vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Het project heeft een Europese EFRO subsidie toegekend gekregen. Het is gericht op het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van een drietal experimentele, op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen met de inzet van drones. De drie scenario’s zijn: inbraak bedrijventerrein, groot verkeersongeval, vermiste personen (forensisch onderzoek).

Dit project is opgezet met de Twente Safety Campus (TSC), Brandweer Twente, politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en een aantal bedrijven die zich richten op dronetechnologie. Op de TSC zelf zullen verschillende faciliteiten ontwikkeld en beruikt worden voor het testen met drones!

blog
Geplaatst op: 11-07-2019
Door: Twente Safety Campus

Marktplaats New Energy

Op 20 en 21 juni stond de Twente Safety Campus in het teken van de 'Marktplaats New Energy'.


Tijdens deze marktplaats werden er diverse vormen van nieuwe energie(opslag) geshowd en werd er specifiek ingegaan op hoe de brandweer in geval van calamiteiten met de huidige kennis en inzichten kan optreden. Dat werd gedaan door middel van interactieve workshops over bestaande en nieuwe technische installaties in woningen, demonstraties van Virtual Reality Training, Smartview en rijsimulator, diverse informatieve stands en er kon een kijkje genomen worden in de nieuwste voertuigen.

Het was een geslaagde marktplaats die goed bezocht werd en zeker voor herhaling vatbaar is.

blog
Geplaatst op: 24-06-2019
Door: Twente Safety Campus

Verkeersbelemmeringen van en naar de Twente Safety Campus

Vanaf 11 juni tot en met 29 september vinden werkzaamheden plaats aan de N737, oftewel de Vliegveldstraat van Deurningen naar Enschede. Om de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen zijn de werkzaamheden opgesplitst in verschillende fasen. Een overzicht hiervan lees je hieronder. Belangrijkste is dat de Twente Safety Campus bereikbaar blijft, maar dat de reistijd minimaal dertig minuten langer is. 

Fase 1 (week 24 t/m 31): vanaf dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 2 augustus
De onderstaande weggedeeltes zijn afgesloten:
• Vanaf rotonde Deurningen tot aan kruispunt ‘Frans op den Bult‘;
• Vanaf rotonde ‘Technology Base‘ richting Enschede;

Van en naar Enschede moet men omrijden via Lonneker en bij Oldenzaal-Zuid de A1 op
en dan bij Deurningen er weer af.

Fase 2 (week 35 t/m 39) : vanaf maandag 26 augustus tot en met  zondag 29 september
De onderstaande  weggedeeltes zijn afgesloten:
• Vanaf de rotonde ‘Technology Base’ richting Frans op den Bult;
• Vanaf kruispunt ‘Frans op den Bult’ richting rotonde ‘Technology Base’;

De N737 van en naar Enschede is nu weer open, dus de mensen die van of naar de A1 moeten
(of richting Hengelo/Oldenzaal), moeten nu via Enschede en dan via de UT/Hengelo
of Lonneker/Oldenzaal de A1 op.

Fase 3 (weekendwerk tussen week 35 & 39): vanaf maandag 26 augustus tot en met zondag
29 september
Is tijdens het weekend het  onderstaande weggedeelte afgesloten:
• Weggedeelte vanaf de afrit A1 richting kruising ‘Frans op den Bult’;

Als dit gedeelte tijdens de weekenden is afgesloten is het niet mogelijk om via deze zijde van en naar
Technology Base te rijden. Aanrijden kan dan via Enschede of afrit A1 Oldenzaal Zuid en dan richting
Lonneker: volg dan de borden Technology Base

P.S. Met de fiets/scooter/brommer is de Twente Safety Campus normaal bereikbaar!

Bekijk hier de tijdelijke routebeschrijving.

blog
Geplaatst op: 10-06-2019
Door: Twente Safety Campus

Internationaal brandonderzoek congres

Van 21 tot en met 23 mei vindt het internationale congres voor brandonderzoek plaats. Op 22 mei ontvangt de Twente Safety Campus De CTIF Fire investigation workgroup. Deze groep bestaat uit 24 mensen uit 13 verschillende landen. Sinds 2016 is er een jaarlijkse ontmoeting. Eerder was die in Hongarije en Tsjechië.

De dag begon met het welkomstwoord van Berczi Laszlo (President CTIF Fire Investigation Working Group) en Ronald Pellewever (Sectorhoofd Brandveiligheid, Brandweer Twente). Daarna hield elk land een korte pitch.

In de middag vonden er drie workshops plaats:

Workshop 1
Fire investigation
Een real-time workshop waarbij je kon ervaren hoe 3D brandonderzoek in zijn werking gaat
Dat gebeurd door middel van een 3D bril, maar ook door foto’s te maken met drones. Zo kan een plaats delict goed vastgelegd worden voor nader onderzoek.

Workshop 2
How to identify lessons learned/Burn to learn
Waar is brandonderzoek goed voor en wie heeft er wat aan? In deze workshop werd verteld hoe brandonderzoek bijdraagt aan de expertise van de brandweer. Er werd o.a. een brandproef gedaan om de theorie kracht bij te zetten en te laten zien hoe het werkt.

Workshop 3
How to remain competent
Op het Troned gedeelte van de Twente Safety Campus staat het brandonderzoek gebouw. Daar worden scenario’s gebrand waar Saxion studenten naderhand onderzoek doen naar de oorzaak.
Tijdens deze workshop wordt er uitleg gegeven over het brandonderzoek gebouw, hoe brandonderzoekers opgeleid worden en zijn er studenten bezig met onderzoeken.

Op deze manier hebben de buitenlandse brandonderzoekers goed kunnen proeven van hoe in Nederland het brandonderzoeken werkt. Het wekt leuke discussies op waardoor iedereen van elkaar kan leren. Dat is tenslotte het doel van dit congres.

blog
Geplaatst op: 22-05-2019
Door: Twente Safety Campus

Eind demonstratie project ‘Next Level’: Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Op donderdag 9 mei vond de einddemonstratie van het project ‘Next Level’ plaatst. Dit project gaat over de ontwikkeling van een automatische drone als stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico's. De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders.

De Veiligheidsregio Twente, Brandweer Twente en de Twente Safety Campus hebben vanaf januari 2018 samen met partners als Saxion, politie, Ambulance Oost, Space 53, RJ Safety & Security en DEMCON de handen ineengeslagen om binnen het project Next Level een nieuw safety-en-securityconcept te ontwikkelen. Het combineren van de technologie achter sensoren en drones  moet het mogelijk maken om drones in bepaalde (risico)gebieden continu paraat te hebben staan en in te kunnen zetten als de situatie daarom vraagt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatische drone met docking station die zelfstandig - zonder piloot - taken uitvoert met behulp van sensoren en de meldkamer al in een vroeg stadium – tijdens het “aanvliegen” – essentiële informatie kan verstrekken.

Inzet automatische drone: hoe werkt het
De automatische drone staat in een gebied op een docking station. Een veiligheidssensor in dat gebied zorgt dat de drone een seintje geeft zodat hij geactiveerd wordt als er iets afwijkends plaatsvindt. De drone voert gelijk voorgeprogrammeerde taken uit en verzamelt direct informatie. Denk hierbij aan beelden over de situatie die worden gedeeld met de meldkamer. Hierdoor wordt de verificatietijd van een melding sterk verkort en first responders zijn beter voorbereid bij de inzet: we noemen dit intelligent verification and effective respons. Op deze manier weten de hulpverleners direct welke risico’s er zijn, welke inzet noodzakelijk is zodat de schade wordt beperkt.

De drone bestuurt zichzelf, maar kan elk moment worden overgenomen door de meldkamer of de first responders ter plaatse. Groot voordeel is dat hij eerder ter plaatse bij het incident is en kan dan al informatie doorgeven zoals bijvoorbeeld over eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en/of explosiegevaar.

Hoe verder? Project UIVER gestart
Het project ‘UIVER’ (Unmanned Intelligent Verification and Respons) is het vervolg op ‘Next Level’. In een speciaal daarvoor ontwikkelde ruimte bij de Twente Safety Campus, zullen realistische outdoor omstandigheden worden nagebootst, zodat het binnen ‘Next Level’ ontwikkelde proof of concept verder doorontwikkeld kan worden tot een weerbestendig en betrouwbaar product dat gereed is voor de markt.

Klik op onderstaande link om het eindresultaat van Project Next Level te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=V4LAZuqb9NE

blog
Geplaatst op: 10-05-2019
Door: Twente Safety Campus

Community of Practice (COP) Battery Packs

De energietransitie is in volle gang. Om voorbereid te zijn op de gevaren van de toekomst kwam de Community of Practice (COP) Battery Packs 30 april voor de vierde keer samen. Deze keer bij de Twente Safety campus, om verschillende onderwerpen, met name gericht op de gevaren van lithium ion batterijen te bespreken.

Sander Lepelaar van Veiligheidsregio Haaglanden vertelde over ‘Handreikingen buurtbatterijen en opslag Lithium-ion-accu’s’, Rob Overdijkink van FSE Support gaf toelichting over het document ‘Gebruik en opslag lithium batterijen’. Brand van een BMW werd besproken en tot slot besprak Brandweer Midden- en West-Brabant resultaten van een testdag TU/e met brandende lithium-ion-batterijen.

De diversiteit tussen de aanwezige partijen zoals onder andere de Brandweeracademie (IFV), autobedrijven, Rijkswaterstaat, DNV GL, Nen en RDW zorgde voor leuke en interessante discussies. Belangrijk voor de COP is, wat geven we onze brandweer collega’s mee. Afgesproken is om de leermomenten te delen, houd onze website in de gaten voor een update.

blog
Geplaatst op: 01-05-2019
Door:

TSC dé plek voor samenwerkingspartners

Dat de Twente Safety Campus de plek is voor samenwerkingspartners werd 16 april bewezen. Voor het Saxion zijn er twee scenario's gebrand die later onderzocht zullen worden door studenten van de opleiding forensisch onderzoek. Tijdens de brand kwam er behoorlijk wat rook vrij waardoor de snuffeldrone uitgeprobeerd kon worden en de landelijke stuurgroep van de nationale politie zag hoe dat in z'n werking ging.

Een leuk detail over de snuffeldrone (officiële titel RPAS meets fire fighting) is dat hij 14 gevaarlijke gassen realtime kan meten bij incidenen en daarmee een belangrijk verlengstuk zijn van onze AGS-ers. Deze drone hebben wij samen met Saxion en een dronebedrijf ontwikkelt.

Wilt u graag iets testen in samenwerking met andere bedrijven? Binnen de Twente Safety Campus zijn er heel veel mogelijkheden.
Voor meer informatie mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.

blog
Geplaatst op: 17-04-2019
Door: